Tid för trädgårdsglädje och gröna boktips!

Written by Maria Ragnarsson on april 13th, 2012

I årets bokflod av trädgårdsböcker kan man enligt Anna Lefvert urskilja två trender: ”Dels den personliga skildringen av den egna eller andras trädgårdar. Dels den handfasta ekologiska odlingen i samklang med naturen.” (HD 8/4 2012).

Karin Berglunds ”Samtal i trädgården” och Susann Gson Engvists ”Trädgårdspassion” är exempel på den första trenden.

Elisabeth Svalin Gunnarssons ”I trädgårdsmästarens spår” och Peter Svenssons ”Ekologisk trädgårdsglädje” exemplifierar den andra trenden.

Själv fastnar jag för Inger Palmstiernas ”Träd och buskar för den lilla trädgården” som inte tycks passa in i vare sig den ena eller den andra trenden. Det är bara att pallra sig ut i trädgården och plantera!

 

Comments are closed.