”Okända väsen” av Tracy Chevalier

Written by Maria Ragnarsson on december 27th, 2010

Redan som liten flicka fascinerades jag av stenar, mineraler och fossiler. Ett besök på stranden resulterade alltid i att jag släpade med mig stenar hem, även om det nog mest handlade om gråsten…Att man likt de bägge kvinnliga huvudpersonerna i Chevaliers bok kan hysa en stark passion för fossilletande, förstår jag med andra ord väldigt väl.

Även om flera av karaktärerna i romanen faktiskt har funnits i verkligheten, är Chevaliers bok ett uppdiktat verk. Handlingen kretsar kring och skildrar vänskapen mellan den fattiga arbetarklassflickan Mary Anning, som letar fossil för att klara sitt uppehälle och den mer välbeställda ungmön Elizabeth Philpot, för vilken fossilletandet mer har karaktären av förströelse. Bägge kvinnorna har levt i verkligheten.

Trots flera uppmärksammade fynd i början av 1800-talet, hade Mary Anning svårt att som outbildad kvinna hävda sig gentemot det vetenskapliga etablissemanget. Hon deltog inte i den vetenskapliga debatten när anatomi och klassificering av fossilen diskuterades och hon fick inte det erkännade som hon förtjänade. Dock fann hon stöd hos sin själsfrände Elizabeth, även om vänskapen tidvis prövades hårt.

Det är en lågmäld, finstämd berättelse i makligt tempo, skriven i samma anda som Jane Austens romaner.

 

Comments are closed.