Mindfulness för ökad harmoni

Written by Maria Ragnarsson on augusti 8th, 2011

Mindfulness, eller medveten närvaro, handlar om att avsiktligt uppmärksamma upplevelser i nuet. Man är närvarande här och nu.

Förmågan att vara närvarande i stunden kan tränas upp och det finns många handböcker i ämnet. Exempelvis Mindfulness: medveten närvaro som levnadsstrategi av Viktoria Konstenius. Boken innehåller ett antal övningar samt ett fåtal men stämningsfulla fotografier.

Flera övningar är inriktade mot våra sinnen: smak, lukt, syn, känsel och hörsel. Smakövningen som beskrivs handlar om att låta en smakbit, exempelvis en chokladbit, smälta i munnen samtidigt som man verkligen känner och upplever smaken. Synövningen handlar om att noga betrakta ett utvalt föremål. Varför inte ett par stenar?

Övningarna i boken är enkla och beskrivs pedagogiskt. En trevlig bok i mindfulness som passar bra som introduktion i ämnet för den oinvigde. Ett kapitel ägnas åt skillnaden mellan att göra och att vara. Vi är duktiga på att göra, det vill säga att prestera och att åstadkomma resultat. Men hur ofta tillåter vi oss att bara vara? På semestern kanske?

Konstenius skriver: ”Många bär på en molande känsla av att livet springer ifrån dem, oavsett hur fort de själva försöker springa. Och att någon viktig dimension gått förlorad. Mindfulnesstraditionens mångtusenåriga kunskaper ger oss insikt och tillåtelse att istället för att springa fortare behöver vi sakta ner, stanna upp, skala av och släppa taget, för att på så sätt komma närmare livets kärna. Även indianerna insåg att vi ibland behöver stanna upp för att vänta in själen.” (s. 139-140). Tänkvärt, eller hur?

 

Comments are closed.