juni, 2024

...månadsvis

 

”Framtidsministeriet” av Kim Stanley Robinson

lördag, juni 29th, 2024

En författare som skrivit flera böcker i genren Cli-fi eller klimatfiktion är Kim Stanley Robinson. Nu har hans bok ”Framtidsministeriet” precis kommit ut på svenska. Jag tog mig nyfiket an boken, men blev dessvärre besviken.

Det inledande kapitlet skildrar en katastrofal värmebölja i Indien. Vi får följa Frank, en amerikansk hjälparbetare, som med nöd och näppe överlever den indiska värmeböljan. Inledningen är stark och läsvärd. Frank drabbas av posttraumatisk stress och han landar så småningom i övertygelsen att alla medel är tillåtna – även våld – i kampen för att rädda världen.

En annan person vi får följa är Mary Murphy, chefen för framtidsministeriet. Ministeriet har sitt säte i Zürich och det instiftas för att företräda framtidens människor, de som kommer att tvingas att leva med klimatförändringarna om vi inte lyckas vända utvecklingen. Varför gör inte ministeriet mer? undrar Frank när han desperat försöker ställa Mary till svars. Han menar att klimatnödläget kräver både mord och terrorhandlingar.

Efter bokens lovande inledning byter texten karaktär och övergår till att bli mer föreläsande och spekulativ. Jag tappar snabbt intresset. Huvudpersonerna engagerar inte och dialogerna känns stolpiga och onaturliga. Texten drar bitvis rent av åt sakprosahållet. Lösningen på klimatproblemen handlar bland annat om att reformera kapitalismen. Det finns en antydan till optimism, men författaren skriver pratigt och tappar mig som läsare. Boken är tegelstenstjock och läsningen är minst sagt tålamodsprövande. Trots sitt angelägna ämne var detta inte en bok för mig. Betyg: 2,5.