juli 1st, 2012

...now browsing by day

 

”Sjörapporten” av L-G Nilsson & Anders Nylund

söndag, juli 1st, 2012

Årets båt- och seglingssäsong är i full gång. Vad passar då bättre än en fullspäckad faktabok om vädret längs våra kuster? En perfekt present inte minst till alla som vistas i skärgården och i kustnära områden!

Sjörapporten: om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster är skriven av meteorologerna Lars-Göran Nilsson och Anders Nylund. I ett inledande kapitel beskrivs sjörapportens drygt 70-åriga historia. Alltsedan den första sjöväderrapporten sändes i radio 1939 har intresset varit stort för P1s sjörapport, eftersom det nyckfulla vädret i havsbandet så snabbt kan skifta karaktär.

Vi har väl alla med större eller mindre intresse lyssnat till programmet som dagligen lästs ut i svensk radio. De väderrapporterande utposterna med namn som exempelvis Nordkoster, Vinga, Nidingen, Utklippan, Landsort, Svenska Högarna och Rödknallen känns märkligt bekanta, åtminstone till namnet. I boken Sjörapporten presenteras alla dessa platser och fyrar utförligt. Författarna berättar också om vindförhållandena vid dessa platser och om skeppsbrott som inträffat inom fyrarnas lysvidd. Ett kapitel ägnas åt fyrarnas historia.

Boken är rikligt illustrerad och lättläst med sina korta kapitel. Varje plats som beskrivs har fått ett eget kapitel, vilket förlänar boken karaktären av ett uppslagsverk. Man behöver således inte läsa boken från pärm till pärm, utan man kan hoppa mellan kapitlen efter eget tycke. Sjörapporten bjuder på spännande läsning, så ta med den till båten eller sommarstugan och låt den ligga framme! Detta praktverk är såväl allmänbildande som fascinerande med sina beskrivningar av förlisningar, tragiska människoöden och skildringar av livet vid fyrplatserna.

Förordet i Norna uppdaterat!

söndag, juli 1st, 2012

Att få rätt på alla data när man släktforskar är ett mödosamt och tidskrävande arbete. Släktforskaren Jan Fredman från Burträsk har granskat alla uppgifter i Sam Nilssons förord till boken Norna. Ett stycke i förordet har därefter uppdaterats. Det gäller stycket på sid. 7-8 där det bland annat påstås att Magdalena Spolander skulle ha gift sig med en okänd, förlist arab, vilket nog får betraktas som en seglivad skröna…

I ett unikt samarbete mellan släktforskarna Jan Fredman och Bo Edlund, samt Sam Nilsson och mig har det aktuella stycket i förordet formulerats om, enligt nedan:

Fjärde stycket i förordet på sid 7-8 i Norna skall lyda:

”Marias bok beskriver en del av det släktträd professor Bo Edlund i Göteborg forskat fram och som börjar med soldaten Anders Andersson Spolander och hans dotter Magdalena Spolander (1817-1878). Magdalena Spolander får 7 barn, samtliga födda utom äktenskap. Sonen Nils Johan Spolander Hörnberg (1841-1901) blir soldat och fältjägare på roten 90 Hörnberg vid Västerbottens regemente. 1869 gifter han sig med Sara Margareta Olofsdotter (1846-1923). Familjen bor först i Tobacka, Vännäs församling, men flyttar slutligen till Tväråträsk, nuvarande Tvärålund, mellan kyrkbyn Vindeln och Vännäs. Som fjärde barnet i en syskonskara om 13 barn föds 1874 Hedvig Maria Hörnberg, som skulle bli farmor till bland andra Henry Nilsson och till mig, Sam Nilsson.”

Ett blad med uppdateringen kommer att bifogas upptryckta, men ännu osålda böcker.

Titta gärna in på släktforskaren Jan Fredmans hemsida där han bland annat skriver om författarsläkten i norr med rötter i Västerbotten!